Wprowadzenie

 

DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” ©

Program edukacyjno–terapeutyczny

“THE SOUNDS OF NEW LIFE” ©

Educational and therapeutic Program

 

Wprowadzenie

Program wychowawczo-terapeutyczny „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” opracowany został dla nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych, a także dla pracowników tych placówek. Jednym z podstawowych założeń Programu dla osób zainteresowanych jego realizacją jest osobiste przeżycie terapeutycznego działania dźwięków przed przystąpieniem do dalszej jego realizacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Program składa się z czterech niezależnych modułów, spośród których każdy ma za zadanie realizację innych celów i adresowany jest do innej grupy odbiorców. Przesłaniem nadrzędnym Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest pomoc wychowankom placówek resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych w procesie readaptacji społecznej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem. Program „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w wielu obszarach bazuje na założeniach stosowanych coraz powszechniej, choć znanych już z czasów bardzo dawnych, założeniach terapeutycznego wpływu rezonansu fal dźwiękowych i funkcjonowania komórek ludzkiego organizmu. „Opiera się ona (metoda. przyp. autorów) na leczniczych efektach rezonansu akustycznego, polegających na wpływaniu fal dźwiękowych na organizm ludzki. Fale te wywołują określone częstotliwości drgań przenoszonych na ludzkie ciało, którego komórki składają się w większości z dużej ilości wody. Przenosi ona wspomniane drgania, wywołując efekt głębokiego masażu komórkowego. (…) Metoda terapii dźwiękiem za pomocą mis tybetańskich polega na oddziaływaniu fal dźwiękowych na ciało ludzkie, które w wyniku efektów akustycznych pochłania energię wibracji do sieci molekularnych tkanek i organów. Przekazywana na poziomie kwantowym energia uzupełnia komórkowe niedobory energetyczne, równoważąc i wyrównując poziomy energetyczne wewnętrznych organów człowieka. (…) Podaje się, że terapia dźwiękiem mis tybetańskich pływa w następujący sposób na funkcjonowanie ludzkiego organizmu (Ausenberg 2006):

  • poprawia kondycję psychiczną, wyciszając emocje,
  • wpływa relaksacyjnie na układ nerwowy,
  • optymalizuje procesy bioenergetyczne w całym obszarze organizmu,
  • współtworzy obszar biopola sprzężonego z ciałem w postaci oddziaływania dwukierunkowego.” [1]

Program „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” został podzielony  na kilka modułów.

  • Moduł 1 – prezentacja terapii dźwiękiem i zapoczątkowanie współpracy w ramach Programu.
  • Moduł 2 – przeszkolenie pracowników placówki w zakresie wykonywania masaży i terapii dźwiękiem na pojedynczych osobach i w grupach terapeutycznych.
  • Moduł 3 – realizacja zajęć terapeutycznych przez przeszkolonych pracowników w ich macierzystych placówkach i wspieranie procesu wychowania, resocjalizacji i terapii.
  • Moduł 4 – wsparcie procesu readaptacji nieletnich po opuszczeniu placówki poprzez możliwość podjęcia pracy zarobkowej w oparciu o umiejętności nabyte w czasie kursu z zakresu terapii dźwiękiem.

Adresaci programu oraz szczegółowe cele i sposoby realizacji uzależnione są od wyboru wersji modułowej, zaś elementem wspólnym dla wszystkich wariantów jest wykorzystanie terapeutycznego działania dźwięków.

 


[1] Konopczyński M.: Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006, s. 261

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


KONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia