Moduł 1

dzwieki_nowego_zycia_terapia_dzwiekiem.jpg

 Pierwszy kontakt z terapią dźwiękiem

Wprowadzenie

Żeby poznać terapeutyczną moc dźwięków nie wystarczy o tym poczytać lub pooglądać zdjęcia w sieci Internetu o tej metodzie terapii. Konieczne jest osobiste przeżycie i doświadczenie wpływu wibracji dźwięków. Jest to niezmiernie istotne, szczególnie w przypadku osób sceptycznie nastawionych do alternatywnych i niekonwencjonalnych metod oddziaływania na człowieka, także osób zajmujących się terapią zaburzeń zachowania i emocji oraz  readaptacją społeczną nieletnich.

W związku z powyższym Moduł 1 Programu edukacyjno-terapeutycznego „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w sposób szczególny adresowany jest do pracowników placówek wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, a także do przedstawicieli świata nauki, ośrodków akademickich i pracowników nadzorujących pracę tych placówek, którzy pełnić mogą i powinni kluczową rolę w procesie wdrażania alternatywnych i niekonwencjonalnych form pracy z nieletnimi.

Dla poznania możliwości terapeutycznych Programu możliwy jest udział adresatów Programu w inicjacyjnym spotkaniu terapeutycznym – „Kąpieli w dźwiękach” lub indywidualny masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis dźwiękowych, opracowane przez Andrzeja Samka i realizowanym na terenie Polski przez wyszkolonych przez niego terapeutów i jego współpracowników.

 

Adresaci

  • Pracownicy i kadra kierownicza młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
  • Pracownicy organów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
  • Pracownicy dydaktyczni i naukowi ośrodków akademickich.
  • Wychowankowie i podopieczni młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
  • Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” nie wymaga szczególnych predyspozycji od jego docelowych adresatów, ani nie eliminuje z udziału wychowanków ze względu na charakter zaburzeń. Na tym etapie realizacji Programu w prowadzonych w jego ramach zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani pracownicy i wychowankowie.

 

Cele

  • Osobiste doświadczenie terapeutycznego działania wibracji dźwięków.
  • Zapoznanie odbiorców z podstawowymi informacjami o wpływie terapeutycznego działania dźwięków.

 

Treści, metody i formy realizacji

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” realizowany jest w oparciu o seans terapeutyczno-inicjacyjny „Kąpiel w dźwiękach”  opracowany i realizowany na terenie Polski przez Andrzeja Samka lub inne seanse terapeutyczne o podobnym charakterze prowadzone przez wyszkolonych przez niego terapeutów i jego współpracowników. „Kąpiel w dźwiękach” jest specyficzną formą terapii dźwiękiem, z wykorzystaniem specjalistycznych instrumentów muzycznych, przeznaczonych dla określonej grupy osób. Wśród nich wykorzystywane są między innymi gongi i misy dźwiękowe, indiańskie bębny, flet, oraz wiele innych instrumentów wywodzących się kultur pierwotnych różnych narodów i kontynentów.

 

Czas i miejsce realizacji

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w formie inicjacyjnego spotkania, na przykład: „Kąpiel w dźwiękach”, na terenie Polski realizowany jest w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w czasie i miejscu uzgodnionym z kierownictwem tych placówek. W module tym mogą także uczestniczyć osoby reprezentujące ośrodki akademickie i naukowe, osoby sprawujące nadzór nad tymi placówkami, a także inne osoby, w celu jego propagacji.

Osoby realizujące

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” „Kąpiel w dźwiękach”  realizowany jest na terenie Polski przez Andrzeja Samka i wyszkolonych przez niego terapeutów oraz jego współpracowników.

 

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji założeń Modułu 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”„Kąpiel w dźwiękach” lub innych podobnych inicjacyjnych form terapii dźwiękiem, polega przede wszystkim na osobistych doznaniach i ocenach uczestników tej części Programu oraz ich gotowości do podjęcia realizacji dalszych modułów programu lub kontynuacji samego Modułu 1. Może ona zostać dokonana w oparciu o rozmowy, oceny  i opinie przedstawione przez uczestników.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


KONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia